Pure Bright Energy
Energetische behandeling en holistische praktijk voor dier en mens

Diensten for English scroll down.

 

Mijn Healing Touch behandelingen zijn dus zowel voor dier als mens.

Healing Touch behandelingen kunnen gegeven worden voor volgende redenen:

* Wellness

* Gezondheids problemen

* Pijn controle

* Genezing na ongeluk, verwondingen, operaties

* Trauma

* Reducering van angst en stress

* Rouw

* Gedrags stoornis

* Training/ wedstrijd focus

* Verbeterde band tussen dier en eigenaar

* Stervensbegeleiding


Behandelingen kunnen zowel op locatie als op afstand gegeven worden. Een behandeling houdt in dat er een formulier wordt ingevuld en een behandelplan wordt opgesteld. Een behandeling kan variëren van 0.45 uur-1½ uur. 

Verder worden eventueel gebruikte oliën tijdens de behandeling niet extra in rekening gebracht. Mocht er na de behandeling een olie nodig zijn, dan kan de olie per druppel tot een heel flesje aangeschaft worden, deze zitten niet bij de prijs in.

Tarieven:

Behandeling dier:

* €60 per behandeling op locatie exclusief reiskosten/ parkeerkosten ( eerste 10 kilometer vanaf 1826 JX gratis, daarna €0,25 per kilometer)

* €50 per behandeling op afstand. Voor en na de behandeling op afstand zal er mail contact zijn.

Behandeling mens:

Worden bij voorkeur bij U thuis gegeven. Ik ben in bezit van een opklapbare massage tafel. Bij de behandeling kan de kleding aanblijven, mits er op een bepaald punt een olie gebruikt dient te worden. 

Verder worden eventueel gebruikte oliën tijdens de behandeling niet extra in rekening gebracht. Mocht er na de behandeling een olie nodig zijn, dan kan de olie per druppel tot een heel flesje aangeschaft worden.

* €60 per behandeling op locatie exclusief reiskosten ( eerste 10 kilometer vanaf 1826 JX is gratis, daarna € 0,25 per

kilometer)

* €50 per behandeling op afstand. Voor en na de behandeling op afstand zal er contact zijn.


Verder is er nog mogelijkheid om een Qi~Ssage behandeling af te spreken.

Qi~Ssage is een drukpunt massage. Deze drukpunten staan in connectie met 12 meridianen in je lichaam. Deze meridianen zorgen voor de energie stroom, hier kunnen blokkades in ontstaan, die door middel van een Qi~Ssage kunnen de blokkades verholpen worden. 

Blokkades kunnen zijn: 

* hoofdpijnen

* stress

* Angsten

* Ondersteuning bij ADHD

* Diverse lichamelijke klachten ( Carpaal Tunnel Syndroom, tennisarm, slijmbeurs ontsteking)

* Wellness.


Behandeling:

Behandeling duurt ongeveer een uur en kost €52,50. De behandeling kan zowel bij mij thuis als bij jezelf thuis gedaan worden. Bij een behandeling bij jezelf thuis komen er wel reiskosten en eventueel parkeerkosten bij. Eerste 10 kilometer vanaf mijn huisadres (1826 JX) zijn vrij, daarna €0,25 per kilometer.

De behandeling vindt plaats in een stoel, waarbij je het beste in makkelijk zittende kleding aan kan trekken.


Aroma hangers:

Nu ook te koop aroma hangers. Hiermee kan je de hele dag een essentiële olie bij je dragen die je kan ondersteunen.

Vanaf 1 januari ook mogelijk om te laten praten met je dier. In de maand januari bied ik deze service aan voor €25. 
Na het maken van de afspraak krijg ik een foto toegestuurd van het dier met 5 vragen erbij. Dan komt er een betaalverzoek. Nadat deze voor de daadwerkelijke afspraak voldaan is, zal ik een gesprek met het dier aangaan. Hiervan maak ik een verslag en zal deze sturen. Naar aanleiding van het verslag kunnen er nog vragen gesteld worden. Echter ga ik dan niet meer in gesprek met het dier.

Services:

My treatment of Healing touch are for animals and humans.

The next items can be a reason for a treatment:

*Wellness

*Health reasons

*Pain control

* Cure after an accident, injury or operation

* Trauma

* Reducing fear and stress

* Grieve

* Behaverial problems

* Training/ show focus

* Increasing the relationship between animal and owner

*Terminale care

Treatments can be given on location and at a distance. A treatment includes filling in a treatment form and a treatment plan. A treatment is variable between 0.45 hour-1½ hour

The essential oils I use during the treatment are included. If you need an oil after the treatment, you can buy it by the drop or a complete bottle. These oils are not included.

Prices:

Treatment animal:

* €60 for a treatment on location exclusive travel/ parking costs ( first 10 kilometers from 1826 JX for free, after that €0,25 per kilometer)

* €50 for a treatment at a distance. Before and after the treatment there will be mail contact.

Treatment human:

By preference given at your own home.I own a massage table.During the treatment you can stay dressed, unless I have to use an oil on a spot.

 

The essential oils I use during the treatment are included. If you need an oil after the treatment, you can buy it by the drop or a complete bottle. These oils are not included.

* €60 for a treatment on location exclusive travel/ parking costs ( first 10 kilometers from 1826 JX for free, after that €0,20 per kilometer)

* €50 for a treatment at a distance. Before and after the treatment there will be mail contact.

Qi~Ssage:

There is also an opportunity for a Qi~Ssage treatment.

Qi~Ssage is a pressure point massage. These pressure points are in connection with 12 meridians in your body. These meridians take care of the energy flow, it can be blocked, with Qi~Ssage those blockages can be set free. 

These blockages can be treated by Qi~Ssage:

* headaches

* stress

* fear

* supporting/ controling ADHD

* several physical complains ( Carpal Tunnel Syndroom, lateral epicondylitis, bursa infammation)

* Wellness.


Treatment:

A treatment lasts about an hour, and costs €50. The treatment can be given at my or your own place.When I give a treatment at your own place there will be travel costs, and if neccesary also parking costs. First 10 kilometers from 1826 JX are for free, after that €0,25 per kilometer.

During the treatment you sit in a chair, for comfort you can wear easy fitting clothes.Pure Bright Energy | Copywrite, niets van deze website mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming